Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

PPR cijevi i fiting za vodu Valdom i Pilsa

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
301101.002 PPR koljeno 90o 20 Pilsa kom
0,20
301101.003 PPR koljeno 90o 25 Pilsa kom
0,25
301101.004 PPR koljeno 90o 32 Pilsa kom
0,66
301101.005 PPR koljeno 90o 40 Pilsa kom
1,39
301101.015 PPR koljeno 90o 50 Pilsa kom
3,19
301101.006 PPR koljeno 90o 63 Pilsa kom
5,69
301101.007 PPR koljeno 90o 75 Pilsa kom
10,42
301101.008 PPR koljeno 90o 90 Pilsa kom
24,25
301101.009 PPR koljeno 90o 110 Pilsa kom
39,00
301104.002 PPR koljeno MF 20 Pilsa kom
0,41
301104.003 PPR koljeno MF 25 Pilsa kom
0,47
110302.003 PPR koleno MF 25/20 Pilsa kom
0,37
301202.002 PPR koljeno M 20x1/2" Pilsa kom
4,52
110303.002 PPR koleno M 20x3/4" Pilsa kom
4,09
301202.003 PPR koljeno M 25x1/2" Pilsa kom
3,27
301202.004 PPR koljeno M 25x3/4" Pilsa kom
4,67
301202.005 PPR koljeno M 32x1" Pilsa kom
10,01
301201.002 PPR koljeno F 20x1/2" Pilsa kom
2,66
301201.003 PPR koljeno F 25x1/2" Pilsa kom
2,60
301201.004 PPR koljeno F 25x3/4" Pilsa kom
4,26
301201.005 PPR koljeno F 32x1" Pilsa kom
6,51
301102.002 PPR koljeno 45o 20 Pilsa kom
1,64
301102.003 PPR koljeno 45o 25 Pilsa kom
0,74
301102.004 PPR koljeno 45o 32 Pilsa kom
0,76
301102.005 PPR koljeno 45o 40 Pilsa kom
2,15
301102.006 PPR koljeno 45o 50 Pilsa kom
2,56
301102.007 PPR koljeno 45o 63 Pilsa kom
4,99
301102.008 PPR koljeno 45o 75 Pilsa kom
7,96
301107.002 PPR zidno koljeno F 20x1/2" Pilsa kom
2,78
010406.001 PPR zidno koljeno M 20x1/2" Pilsa kom
3,99
112588.020 PPR montazer F 2x20x1/2" Pilsa kom
9,66
301103.002 PPR muf 20 Pilsa kom
0,18
301103.003 PPR muf 25 Pilsa kom
0,25
301103.004 PPR muf 32 Pilsa kom
0,53
301103.006 PPR muf 50 Pilsa kom
1,51
301103.005 PPR muf 40 Pilsa kom
0,84
301103.007 PPR muf 63 Pilsa kom
4,07
301103.008 PPR muf 75 Pilsa kom
5,42
301103.009 PPR muf 90 Pilsa kom
11,66
301103.010 PPR muf 110 Pilsa kom
18,60
301204.002 PPR muf F 20x1/2" Pilsa kom
2,62
010308.002 PPR muf F 20x3/4" Pilsa kom
2,66
301204.003 PPR muf F 25x1/2" Pilsa kom
2,19
301204.103 PPR muf F 25x3/4" Pilsa kom
3,93
301204.004 PPR muf F 32x1" Pilsa kom
6,10
301204.005 PPR muf F 40x5/4" Pilsa kom
19,01
301204.006 PPR muf F 50x6/4" Pilsa kom
21,22
301204.007 PPR muf F 63x2" Pilsa kom
36,32
301204.008 PPR muf F 75x21/2" Pilsa kom
99,02
301205.002 PPR muf M 20x1/2" Pilsa kom
3,89
301205.001 PPR muf M 20x3/4" Pilsa kom
4,40
301205.003 PPR muf M 25x1/2" Pilsa kom
3,52
301205.004 PPR muf M 25x3/4" Pilsa kom
4,99
301205.005 PPR muf M 32x1" Pilsa kom
8,86
301205.006 PPR muf M 40x5/4" Pilsa kom
30,39
301205.007 PPR muf M 50x6/4" Pilsa kom
37,26
301205.008 PPR muf M 63x2" Pilsa kom
44,59
301205.009 PPR muf M 75x21/2" Pilsa kom
125,66
301205.030 PPR muf M 90x3'' Pilsa kom
127,72
301114.002 PPR cep 20x1/2" Pilsa kom
0,16
301114.003 PPR cep 25x3/4" Pilsa kom
0,37
301114.004 PPR cep 32x1" Pilsa kom
0,68
301114.103 PPR ispitni cep 1/2'' kom
0,35
301105.002 PPR t-komad 20 Pilsa kom
0,25
301105.003 PPR t-komad 25 Pilsa kom
0,49
301105.004 PPR t-komad 32 Pilsa kom
0,92
301105.005 PPR t-komad 40 Pilsa kom
1,92
010310.005 PPR t-komad 50 Pilsa kom
3,77
010310.006 PPR t-komad 63 Pilsa kom
7,90
010310.007 PPR t-komad 75 Pilsa kom
16,02
010310.008 PPR t-komad 90 Pilsa kom
22,28
010310.009 PPR t-komad 110 Pilsa kom
41,19
301206.002 PPR t-komad F 20x1/2" Pilsa kom
2,91
010311.002 PPR t-komad F 20x3/4" Pilsa kom
3,01
301206.003 PPR t-komad F 25x1/2" Pilsa kom
2,74
301206.103 PPR t-komad F 25x3/4" Pilsa kom
4,13
301206.004 PPR t-komad F 32x1" Pilsa kom
9,37
301207.002 PPR t-komad M 20x1/2" Pilsa kom
3,54
010312.002 PPR t-komad M 20x3/4" Pilsa kom
4,19
301207.003 PPR t-komad M 25x1/2" Pilsa kom
3,27
301207.004 PPR t-komad M 25x3/4" Pilsa kom
4,67
301207.005 PPR t-komad M 32x1" Pilsa kom
9,00
010312.020 PPR krstac 20 Pilsa kom
0,53
010312.025 PPR krstac 25 Pilsa kom
0,78
010312.032 PPR krstac 32 Pilsa kom
0,92
301109.002 PPR holender FF 20 Pilsa kom
3,19
301109.003 PPR holender FF 25 Pilsa kom
4,71
010313.003 PPR holender FF 32 Pilsa kom
4,30
010313.004 PPR holender FF 40 Pilsa kom
6,20
301109.012 PPR metalni holender F 20x1/2" Pilsa kom
6,51
301109.013 PPR metalni holender F 25x3/4" Pilsa kom
9,15
010313.200 PPR metalni holender M 20x1/2" Pilsa kom
6,96
010313.250 PPR metalni holender M 25x3/4" Pilsa kom
11,60
301110.003 PPR t-komad red. 20x25x20 Pilsa kom
1,15
301110.004 PPR t-komad red. 25x20x20 Pilsa kom
1,02
301110.105 PPR t-komad red. 25x25x20 Pilsa kom
0,55
301110.005 PPR t-komad red. 25x20x25 Pilsa kom
0,68
301110.006 PPR t-komad red. 32x20x32 Pilsa kom
1,10
010314.006 PPR t-komad red. 32x20x20 Pilsa kom
1,02
301110.008 PPR t-komad red. 32x25x32 Pilsa kom
0,94
010314.008 PPR t-komad red. 32x25x25 Pilsa kom
0,94
010314.009 PPR t-komad red. 32x20x25 Pilsa kom
1,02
010314.010 PPR t-komad red. 32x25x20 Pilsa kom
0,98
010314.011 PPR t-komad red. 32x50x32 Pilsa kom
3,17
010314.012 PPR t-komad red. 40x20x40 Pilsa kom
4,26
301110.014 PPR t-komad red. 40x25x40 Pilsa kom
1,60
010314.014 PPR t-komad red. 40x32x40 Pilsa kom
1,86
010314.015 PPR t-komad red. 40x50x40 Pilsa kom
2,97
010314.016 PPR t-komad red. 50x40x40 Pilsa kom
2,93
010314.017 PPR t-komad red. 50x40x50 Pilsa kom
2,60
010314.018 PPR t-komad red. 50x50x40 Pilsa kom
2,60
010314.019 PPR t-komad red. 50x32x32 Pilsa kom
3,27
010314.020 PPR t-komad red. 50x40x32 Pilsa kom
2,97
010314.021 PPR t-komad red. 50x32x40 Pilsa kom
3,07
010314.022 PPR t-komad red. 50x20x50 Pilsa kom
2,93
010314.023 PPR t-komad red. 50x25x50 Pilsa kom
3,07
010314.024 PPR t-komad red. 50x32x50 Pilsa kom
3,93
010314.025 PPR t-komad red. 50x50x32 Pilsa kom
2,76
010323.027 PPR t-komad red. 63x25x63 Pilsa kom
4,79
010314.026 PPR t-komad red. 63x32x63 Pilsa kom
5,30
010323.028 PPR t-komad red. 63x40x63 Pilsa kom
6,83
010323.029 PPR t-komad red. 63x50x63 Pilsa kom
6,26
301106.002 PPR redukcija MF 25x20 Pilsa kom
0,31
301106.003 PPR redukcija MF 32x20 Pilsa kom
0,47
301106.004 PPR redukcija MF 32x25 Pilsa kom
0,35
010315.004 PPR redukcija MF 40x20 Pilsa kom
0,53
010315.005 PPR redukcija MF 40x25 Pilsa kom
0,53
010315.006 PPR redukcija MF 40x32 Pilsa kom
0,53
010315.007 PPR redukcija MF 50x32 Pilsa kom
1,15
010315.008 PPR redukcija MF 50x40 Pilsa kom
1,43
010315.009 PPR redukcija MF 63x40 Pilsa kom
4,36
010315.010 PPR redukcija MF 63x50 Pilsa kom
4,77
010315.011 PPR redukcija MF 75x50 Pilsa kom
5,77
010315.012 PPR redukcija MF 75x63 Pilsa kom
5,77
010315.013 PPR redukcija MF 90x63 Pilsa kom
10,68
010315.014 PPR redukcija MF 90x75 Pilsa kom
8,82
010315.015 PPR redukcija MF 110x90 Pilsa kom
10,74
301111.002 PPR redukcija FF 25x20 Pilsa kom
0,43
301111.003 PPR redukcija FF 32x25 Pilsa kom
0,63
301108.002 PPR prevojni luk 20 Pilsa kom
0,72
301108.003 PPR prevojni luk 25 Pilsa kom
1,06
301108.004 PPR prevojni luk 32 Pilsa kom
2,58
301112.002 PPR kompenzaciona petlja 20 Pilsa kom
1,74
301112.003 PPR kompenzaciona petlja 25 Pilsa kom
2,86
301112.004 PPR kompenzaciona petlja 32 Pilsa kom
5,18
301113.002 PPR zavrsna kapa 20 Pilsa kom
0,20
301113.003 PPR zavrsna kapa 25 Pilsa kom
0,25
301113.004 PPR zavrsna kapa 32 Pilsa kom
0,55
301113.005 PPR zavrsna kapa 40 Pilsa kom
0,66
301113.006 PPR zavrsna kapa 50 Pilsa kom
1,62
301113.007 PPR zavrsna kapa 63 Pilsa kom
4,36
301113.008 PPR zavrsna kapa 75 Pilsa kom
6,10
301401.001 PPR jednodijelni drzac 20 Pilsa kom
0,10
301401.002 PPR jednodijelni drzac 25 Pilsa kom
0,16
301401.003 PPR jednodijelni drzac 32 Pilsa kom
0,25
301401.004 PPR jednodijelni drzac 40 Pilsa kom
0,86
301402.005 PPR jednodijelni drzac 50 Pilsa kom
1,02
301402.001 PPR dvodijelni drzac 20 Pilsa kom
0,12
301402.003 PPR dvodijelni drzac 32 Pilsa kom
0,76
301402.011 PPR obujmica sa vijkom 1/2 (20-22) kom
0,29
301402.0011 PPR obujmica sa vijkom 1/2 (fi20-22) kom
0,29
301402.012 PPR obujmica sa vijkom 3/4 (fi25-27) kom
0,45
301301.002 PPR cijev NP 20/20 Pilsa met
1,64
301301.003 PPR cijev NP 20/25 Pilsa met
2,56
301301.004 PPR cijev NP 20/32 Pilsa met
4,32
301301.005 PPR cijev NP 20/40 Pilsa met
7,14
301301.006 PPR cijev NP 20/50 Pilsa met
11,97
301301.007 PPR cijev NP 20/63 Pilsa met
18,72
010401.007 PPR cijev NP 20/75 Pilsa met
34,68
010401.008 PPR cijev NP 20/90 Pilsa met
50,73
010401.009 PPR cijev NP 20/110 Pilsa met
52,40
301302.002 PPR cijev (al. ulozak) NP 20/20 Pilsa met
2,76
301302.003 PPR cijev (al. ulozak) NP 20/25 Pilsa met
4,13
301302.004 PPR cijev (al. ulozak) NP 20/32 Pilsa met
6,00
301302.005 PPR cijev (al. ulozak) NP 20/40 Pilsa met
7,35
301302.006 PPR cijev (al. ulozak) NP 20/50 Pilsa met
12,13
301215.001 PPR ventil sa tockom 20 Pilsa kom
8,51
301215.002 PPR ventil sa tockom 25 Pilsa kom
11,50
301215.003 PPR ventil sa tockom 32 Pilsa kom
17,39
301216.002 PPR tijelo ventila 20x1/2'' Pilsa kom
1,53
301216.003 PPR tijelo ventila 20x3/4" Pilsa kom
1,53
010422.001 PPR tijelo ventila 20 Pilsa kom
2,60
301216.005 PPR tijelo ventila 25 Pilsa kom
3,11
301216.004 PPR tijelo ventila 32 Pilsa kom
4,54
112584.020 PPR kuglasti ventil 20 Pilsa kom
8,53
112584.025 PPR kuglasti ventil 25 Pilsa kom
8,49
112584.032 PPR kuglasti ventil 32 Pilsa kom
12,44
010423.001 PPR ventil kapa+rozetna 20 Pilsa kom
19,17
010423.002 PPR ventil kapa+rozetna 25 Pilsa kom
20,05
010423.003 PPR ventil kapa+rozetna 32 Pilsa kom
26,40
010424.001 PPR ventil rukohvat+rozetna 20 Pilsa kom
19,64
010424.002 PPR ventil rukohvat+rozetna 25 Pilsa kom
23,57
010424.003 PPR ventil rukohvat+rozetna 32 Pilsa kom
27,69
111555.001 PPR koljeno 90o 20 Valdom kom
0,22
111555.002 PPR koljeno 90o 25 Valdom kom
0,29
111555.003 PPR koljeno 90o 32 Valdom kom
0,86
111555.004 PPR koljeno 90o 40 Valdom kom
1,78
111555.005 PPR koljeno 90o 50 Valdom kom
2,62
111555.006 PPR koljeno 90o 63 Valdom kom
4,56
111555.007 PPR koljeno 90 (bijelo) 75 kom
9,37
111555.008 PPR koljeno 90 (bijelo) 90 kom
19,40
111555.009 PPR koljeno 90 (bijelo) 110 kom
36,22
111556.001 PPR koljeno MF 20 Valdom kom
0,45
111556.002 PPR koljeno MF (bijelo) 25 kom
0,37
111556.003 PPR koljeno MF (bijelo) 25/20 kom
0,45
111557.001 PPR koljeno M 20x1/2" Valdom kom
2,78
111557.002 PPR koljeno M (bijelo) 20x3/4" kom
2,82
111557.003 PPR koljeno M 25x1/2" Valdom kom
3,44
111557.004 PPR koljeno M (bijelo) 25x3/4" kom
2,97
111557.005 PPR koljeno M 32x1" Valdom kom
8,61
111558.001 PPR koljeno F 20x1/2" Valdom kom
2,15
111558.002 PPR koljeno F 25x1/2" Valdom kom
2,64
111558.003 PPR koljeno F 25x3/4" Valdom kom
2,91
111558.004 PPR koljeno F 32x1" Valdom kom
6,08
111559.001 PPR koljeno 45o 20 Valdom kom
0,22
111559.002 PPR koljeno 45o 25 Valdom kom
0,25
111559.003 PPR koljeno 45o 32 Valdom kom
0,66
111559.004 PPR koljeno 45o 40 Valdom kom
1,43
111559.005 PPR koljeno 45o 50 Valdom kom
2,07
111559.006 PPR koljeno 45o 63 Valdom kom
4,56
111559.007 PPR koljeno 45 (bijelo) 75 kom
5,71
111560.001 PPR zidno koljeno F 20x1/2" Valdom kom
2,15
111560.002 PPR zidno koljeno F 25x3/4 Valdom kom
2,74
111861.001 PPR zidno koljeno M 20x1/2" Valdom kom
2,74
111861.002 PPR zidno koljeno M 25x3/4 Valdom kom
3,89
112588.120 PPR montazer F 2x20x1/2" Valdom kom
10,74
112588.125 PPR koljeno za bateriju 20x3/4 Valdom kom
4,19
111561.001 PPR muf 20 Valdom kom
0,18
111561.002 PPR muf 25 Valdom kom
0,22
111561.003 PPR muf 32 Valdom kom
0,55
111561.004 PPR muf 40 Valdom kom
1,04
111561.005 PPR muf 50 Valdom kom
1,58
111561.006 PPR muf 63 Valdom kom
3,17
111561.007 PPR muf (bijeli) 75 kom
4,34
111561.008 PPR muf (bijeli) 90 kom
9,29
111561.009 PPR muf (bijeli) 110 kom
15,59
111562.001 PPR muf F 20x1/2" Valdom kom
2,27
111562.002 PPR muf F (bijeli) 20x3/4" kom
2,27
111562.003 PPR muf F (bijeli) 25x1/2" kom
1,76
111562.004 PPR muf F 25x3/4" Valdom kom
2,58
111562.005 PPR muf F 32x1" Valdom kom
5,07
111562.006 PPR muf F 40x5/4" Valdom kom
18,76
111562.007 PPR muf F 50x6/4" Valdom kom
30,92
111562.008 PPR muf F 63x2" Valdom kom
35,42
111562.009 PPR muf F (bijeli) 75x21/2" kom
67,07
111563.001 PPR muf M 20x1/2" Valdom kom
2,50
111563.002 PPR muf M (bijeli) 20x3/4" kom
3,11
111563.003 PPR muf M (bijeli) 25x1/2" kom
2,27
111563.004 PPR muf M 25x3/4" Valdom kom
4,50
111563.005 PPR muf M 32x1" Valdom kom
8,06
111563.006 PPR muf M 40x5/4" Valdom kom
27,87
111563.007 PPR muf M 50x6/4" Valdom kom
34,83
111563.008 PPR muf M 63x2" Valdom kom
41,58
111563.009 PPR muf M (bijeli) 75x21/2" kom
68,98
111564.001 PPR cep (bijeli) 20x1/2" kom
0,22
111564.002 PPR cep (bijeli) 25x3/4" kom
0,27
111564.003 PPR cep (bijeli) 32x1" kom
0,41
111564.004 PPR ispitni cep 20 plavi Valdom kom
0,57
111564.005 PPR ispitni cep 20 crveni Valdom kom
0,57
111564.006 PPR ispitni cep 25 crveni Valdom kom
0,84
111564.007 PPR cep 20 kraci Valdom kom
0,37
111564.016 PPR ispitni cep 25 plavi Valdom kom
0,84
111565.001 PPR t-komad 20 Valdom kom
0,25
111565.002 PPR t-komad 25 Valdom kom
0,41
111565.003 PPR t-komad 32 Valdom kom
1,04
111565.004 PPR t-komad 40 Valdom kom
2,09
111565.005 PPR t-komad 50 Valdom kom
3,23
111565.006 PPR t-komad 63 Valdom kom
6,18
111565.007 PPR t-komad (bijeli) 75 kom
10,97
111565.008 PPR t-komad (bijeli) 90 kom
21,94
111565.009 PPR t-komad (bijeli) 110 kom
42,87
111566.001 PPR t-komad F 20x1/2" Valdom kom
2,50
111566.002 PPR t-komad F (bijeli) 20x3/4" kom
2,66
111566.003 PPR t-komad F (bijeli) 25x1/2" kom
2,23
111566.004 PPR t-komad F 25x3/4" Valdom kom
3,07
111566.005 PPR t-komad F 32x1" Valdom kom
5,97
111567.001 PPR t-komad M 20x1/2" Valdom kom
2,89
111567.002 PPR t-komad M (bijeli) 20x3/4" kom
3,29
111567.003 PPR t-komad M (bijeli) 25x1/2" kom
2,60
111567.004 PPR t-komad M 25x3/4" Valdom kom
4,22
111567.005 PPR t-komad M 32x1" Valdom kom
9,25
111568.001 PPR krstac (bijeli) 20 kom
0,49
111568.002 PPR krstac (bijeli) 25 kom
0,66
111568.003 PPR krstac (bijeli) 32 kom
0,88
111569.001 PPR holender FF (bijeli) 20 kom
1,39
111569.002 PPR holender FF (bijeli) 25 kom
1,99
111569.003 PPR holender FF (bijeli) 32 kom
2,86
111569.004 PPR holender FF (bijeli) 40 kom
4,30
111570.001 PPR metalni holender F 20x1/2" Valdom kom
4,48
111570.002 PPR metalni holender F 25x3/4" Valdom kom
6,65
111570.003 PPR metalni holender F 32x1" Valdom kom
7,69
111570.008 PPR metalni holender M 20x1/2" Valdom kom
3,50
111570.009 PPR metalni holender M 25x3/4" Valdom kom
5,14
111570.010 PPR metalni holender M 32x1" Valdom kom
8,63
111571.001 PPR t-komad red. (bijela) 20x25x20 kom
0,65
111571.002 PPR t-komad red. (bijela) 25x20x20 kom
0,65
111571.003 PPR t-komad red. (bijela) 25x25x20 kom
0,51
111571.004 PPR t-komad red. 25x20x25 Valdom kom
0,63
111571.005 PPR t-komad red. 32x20x32 Valdom kom
1,04
111571.006 PPR t-komad red. (bijela) 32x20x20 kom
1,08
111571.007 PPR t-komad red. 32x25x32 Valdom kom
1,04
111571.008 PPR t-komad red. (bijela) 32x25x25 kom
0,88
111571.009 PPR t-komad red. (bijela) 32x20x25 kom
1,08
111571.010 PPR t-komad red. (bijela) 32x25x20 kom
0,96
111571.011 PPR t-komad red. (bijela) 32x50x32 kom
3,21
111571.012 PPR t-komad red. (bijela) 40x20x40 kom
1,41
111571.013 PPR t-komad red. (bijela) 40x25x40 kom
1,35
111571.014 PPR t-komad red. 40x32x40 Valdom kom
2,58
111571.015 PPR t-komad red. (bijela) 40x50x40 kom
3,25
111571.016 PPR t-komad red. (bijela) 50x40x40 kom
3,25
111571.017 PPR t-komad red. 50x40x50 Valdom kom
5,01
111571.018 PPR t-komad red. (bijela) 50x50x40 kom
2,88
111571.019 PPR t-komad red. (bijela) 50x32x32 kom
3,58
111571.020 PPR t-komad red. (bijela) 50x40x32 kom
3,25
111571.021 PPR t-komad red. (bijela) 50x32x40 kom
3,36
111571.022 PPR t-komad red. (bijela) 50x20x50 kom
2,64
111571.023 PPR t-komad red. (bijela) 50x25x50 kom
2,64
111571.024 PPR t-komad red. 50x32x50 Valdom kom
4,67
111571.025 PPR t-komad red. (bijela) 50x50x32 kom
3,03
111571.026 PPR t-komad red. 63x25x63 Valdom kom
3,76
111571.027 PPR t-komad red. (bijela) 63x32x63 kom
5,57
111571.028 PPR t-komad red. 63x40x63 Valdom kom
7,47
111571.029 PPR t-komad red. 63x50x63 Valdom kom
7,78
111572.001 PPR redukcija MF 25x20 Valdom kom
0,18
111572.002 PPR redukcija MF 32x20 Valdom kom
0,25
111572.003 PPR redukcija MF 32x25 Valdom kom
0,25
111572.004 PPR redukcija MF (bijela) 40x20 kom
0,55
111572.005 PPR redukcija MF 40x25 Valdom kom
0,66
111572.006 PPR redukcija MF 40x32 Valdom kom
0,66
111572.020 PPR redukcija MF 50x20 Valdom kom
1,08
111572.021 PPR redukcija MF 50x25 Valdom kom
1,08
111572.007 PPR redukcija MF 50x32 Valdom kom
1,08
111572.008 PPR redukcija MF 50x40 Valdom kom
1,00
111572.027 PPR redukcija MF 63x25 Valdom kom
2,21
111572.028 PPR redukcija MF 63x32 Valdom kom
2,21
111572.009 PPR redukcija MF 63x40 Valdom kom
2,21
111572.010 PPR redukcija MF 63x50 Valdom kom
2,23
111572.011 PPR redukcija MF (bijela) 75x50 kom
2,39
111572.012 PPR redukcija MF (bijela) 75x63 kom
3,15
111572.013 PPR redukcija MF (bijela) 90x63 kom
6,51
111572.014 PPR redukcija MF (bijela) 90x75 kom
9,56
111572.015 PPR redukcija MF (bijela) 110x90 kom
13,59
111573.001 PPR redukcija FF (bijela) 25x20 kom
0,35
111573.002 PPR redukcija FF (bijela) 32x25 kom
0,63
111573.007 PPR prevojni luk 20 Valdom kom
1,19
111573.008 PPR prevojni luk 25 Valdom kom
1,88
111573.009 PPR prevojni luk (bijeli) 32 kom
1,51
111573.010 PPR prevojni luk FF 20 Valdom kom
0,96
111573.011 PPR prevojni luk FF 25 Valdom kom
1,04
111574.001 PPR kompenzaciona petlja (bijela) 20 kom
1,58
111574.002 PPR kompenzaciona petlja (bijela) 25 kom
2,62
111574.003 PPR kompenzaciona petlja (bijela) 32 kom
4,67
111575.001 PPR zavrsna kapa 20 Valdom kom
0,16
111575.002 PPR zavrsna kapa 25 Valdom kom
0,22
111575.003 PPR zavrsna kapa 32 Valdom kom
0,39
111575.004 PPR zavrsna kapa 40 Valdom kom
0,86
111575.005 PPR zavrsna kapa 50 Valdom kom
1,31
111575.006 PPR zavrsna kapa 63 Valdom kom
2,17
111575.007 PPR zavrsna kapa (bijela) 75 kom
3,58
111576.001 PPR jednodijelni drzac 20 Valdom kom
0,18
111576.002 PPR jednodijelni drzac 25 Valdom kom
0,22
111576.003 PPR jednodijelni drzac 32 Valdom kom
0,23
111576.004 PPR jednodijelni drzac (bijeli) 40 kom
0,53
111576.005 PPR jednodijelni drzac (bijeli) 50 kom
0,65
111578.001 PPR cijev NP 20/20 Valdom met
1,27
111578.002 PPR cijev NP 20/25 Valdom met
1,99
111578.003 PPR cijev NP 20/32 Valdom met
3,40
111578.004 PPR cijev NP 20/40 Valdom met
5,03
111578.005 PPR cijev NP 20/50 Valdom met
7,96
111578.006 PPR cijev NP 20/63 Valdom met
12,60
111578.101 PPR cijev NP 10/20 Valdom met
0,98
111578.102 PPR cijev NP 10/25 Valdom met
1,49
111578.103 PPR cijev NP 10/32 Valdom met
2,35
111578.104 PPR cijev NP 10/40 Valdom met
3,74
111578.007 PPR cijev (bijela) NP 20/75 met
21,18
111578.008 PPR cijev (bijela) NP 20/90 met
38,73
111578.009 PPR cijev (bijela) NP 20/110 met
60,00
111579.001 PPR cijev (alum.ulozak-bijela) NP 20/20 met
1,60
111579.002 PPR cijev (alum.ulozak-bijela) NP 20/25 met
2,39
111579.003 PPR cijev (alum.ulozak-bijela) NP 20/32 met
4,46
111579.004 PPR cijev (alum.ulozak-bijela) NP 20/40 met
6,18
111579.005 PPR cijev (alum.ulozak-bijela) NP 20/50 met
10,23
111579.011 PP-RCT cijev (bijela) NP 20/20 met
0,96
111579.012 PP-RCT cijev (bijela) NP 20/25 met
1,49
111580.001 PPR ventil sa tockom 20 Valdom kom
6,34
111580.002 PPR ventil sa tockom 25 Valdom kom
7,78
111580.003 PPR ventil sa tockom 32 Valdom kom
16,53
111581.001 PPR tijelo ventila 20 Valdom kom
2,50
111581.002 PPR tijelo ventila 25 Valdom kom
3,07
111581.003 PPR tijelo ventila 32 Valdom kom
5,97
111582.001 PPR ventil kapa+rozetna 20 Valdom kom
6,43
111582.002 PPR ventil kapa+rozetna 25 Valdom kom
8,25
111582.003 PPR ventil kapa+rozetna (bijeli) 32 kom
22,34
111583.010 PPR komplet ventil sa kapom 20 bijeli kom
5,97
111583.001 PPR ventil sa ispustom 20 Valdom kom
3,89
111600.020 PPR ventil sa ispustom 20 kom
17,41
111583.002 PPR ventil sa ispustom 25 Valdom kom
4,42
111600.025 PPR ventil sa ispustom 25 kom
20,46
111583.003 PPR ventil rukohvat+rozetna (bijeli) 32 kom
24,78
111584.020 PPR kuglasti ventil (bijeli) 20 kom
7,10
111584.025 PPR kuglasti ventil (bijeli) 25 kom
6,98
111584.032 PPR kuglasti ventil (bijeli) 32 kom
9,08
111585.020 PPR kosi hvatac necistoca (beli) 20x1/2" kom
4,05
111585.025 PPR kosi hvatac necistoca (beli) 25x3/4" kom
5,40
111590.200 PPR alat za struganje cijevi 20-25 kom
34,46
111590.320 PPR alat za struganje cijevi 32-40 kom
45,00
301500.063 PPR cijev 63 Pestan met
13,14
301500.110 PPR cijev 110 Pestan met
28,42
301550.110 PPR koljeno 110/90o Pestan kom
27,66
301560.063 PPR t-komad 63 Pestan kom
6,55
301560.110 PPR t-komad 110 Pestan kom
45,45
301565.063 PPR t-komad red. 63/25 Pestan kom
12,89
301570.110 PPR redukcija 110/63 Pestan kom
12,56
301580.063 PPR muf 63 Pestan kom
3,11
301580.110 PPR muf 110 Pestan kom
16,23
301590.025 PPR muf red. 25x1/2 F Pestan kom
2,33
301700.020 PPR cijev Climatherm PN10 20 met
2,46
301700.025 PPR cijev Climatherm PN10 25 met
3,68
301700.032 PPR cijev Climatherm PN10 32 met
3,95
301700.040 PPR cijev Climatherm PN10 40 met
6,43
301700.050 PPR cijev Climatherm PN10 50 met
9,37
301700.063 PPR cijev Climatherm PN10 63 met
14,88
301700.075 PPR cijev Climatherm PN10 75 met
20,07
301700.090 PPR cijev Climatherm PN10 90 met
29,83
301700.140 Bocni prikljucak Climatherm 40x1/2'' kom
6,53
301700.225 Bocni prikljucak Climatherm 40x25 kom
1,43
111602.020 PPR cijev fi 20 AQ met
1,88
111602.025 PPR cijev fi 25 AQ met
2,99
111603.000 PPR ispitni cep 1/2 AQ kom
0,55
111603.020 PPR kojeno MF 90o 20 AQ kom
0,47
111604.020 PPR kojeno 90o 20 AQ kom
0,43
111604.025 PPR kojeno 90o 25 AQ kom
0,65
111607.140 PPR muf F 40x1'' AQ kom
15,67
111605.020 PPR kojeno F 20x1/2 AQ kom
3,32
111606.020 PPR prevojni luk 20 AQ kom
1,49
111606.025 PPR prevojni luk 25 AQ kom
2,74
111607.000 PPR redukcija MF 25-20 AQ kom
0,55
111607.020 PPR muf 20 AQ kom
0,43
111607.025 PPR muf 25 AQ kom
0,55
111608.020 PPR t-komad 20 AQ kom
0,70
111608.025 PPR t-komad 25 AQ kom
0,94
111608.045 PPR t-komad redukc. 75x25x75 AQ kom
14,84
111608.050 PPR t-komad redukc. 90x63x90 AQ kom
29,63
111609.020 PPR ventil kapa+rozetna 20 AQ kom
17,78
111609.025 PPR ventil kapa+rozetna 25 AQ kom
18,64
111564.008 PPR cep 25 kraci Valdom kom
0,45

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.