Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Cirkulacione pumpe Wilo

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
900250.249 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
465,57
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
338,22
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
380,84
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
590,17
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
488,59
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
711,16
900250.307 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 25/0,5-7 PN kom
1.104,83
900250.311 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 25/0,5-10 PN kom
2.139,64
900250.313 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 30/0.5-7 PN10 kom
1.284,69
900250.314 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 30/0.5-10 PN10 kom
1.327,44
900250.312 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 kom
1.796,74
900250.315 Cirkulac.pumpaYonos MAXO-Z 30/0.5-7 PN10 kom
2.029,80
900250.316 Cirkulac.pumpaYonos MAXO-Z 30/0.5-12PN10 kom
2.860,73
900250.310 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 40/0,5-8PN6/10 kom
1.992,11
900250.323 Cirkulac.pumpa YonosMAXO 40/0,5-12PN6/10 kom
2.303,73
900250.309 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 50/0,5-8 6/10 kom
2.535,93
900250.317 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 50/0,5-12 PN10 kom
3.145,23
900250.318 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 65/0,5-9 PN10 kom
3.174,57
900250.321 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 65/0,5-16 PN10 kom
4.110,78
900250.325 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 80/0,5-12PN6 kom
4.783,55
900250.322 Cirkulac.pumpa Yonos maxo-D 32/0,5-11 kom
3.386,66
900250.320 Cirkulac.pumpa Yonos MAXO 50/0,5-16 kom
7.385,57
900250.324 Cirkulac.pumpa Yonos maxo-D 65/0,5-12 kom
6.510,68
900250.319 Cirkulac.pumpa Yonos maxo-D 80/0,5-12PN1 kom
8.215,44
900250.500 Cir.pum.Akc.pack Yonos Pico 25/1-4 kom
172,19
900250.505 Cir.pum.Akc.pack Yonos Pico 25/1-6 kom
196,58
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
506,46
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
617,49
900251.910 Varios Pico-STG 15/1-13-180 solar.sist. kom
737,90
900251.925 Cirk.pumpa Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 kom
1.320,85
900251.926 Cirk.pumpa Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 kom
1.545,79
900251.927 Cirk.pumpa Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10 kom
1.764,47
900251.929 Cirk.pumpa Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10 kom
1.874,31
900251.930 Cirk.pumpa Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 kom
3.781,93
900251.932 Cirk.pumpa Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10 kom
2.026,42
900251.939 Cirk.pumpa Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 kom
2.555,19
900251.940 Cirk.pumpa Stratos MAXO 40/0,5-12 kom
3.169,32
900251.964 Cirk.pumpa Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 kom
4.959,98
900251.965 Cirk.pumpa Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 kom
6.233,02
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
801,66
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
921,39
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
973,14
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
873,00
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
1.013,20
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/0.5-10 kom
1.033,25
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/0.5-12 kom
1.531,79
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/0.5-4 kom
1.176,78
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/0.5-8 kom
1.630,81
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/0.5-10 kom
1.382,11
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/0.5-12 kom
1.921,80
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/0.5-9 kom
2.300,53
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/0.5-10 kom
1.572,39
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/0.5-12 kom
2.494,80
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/0.5-9 kom
2.584,43
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/0.5-12 kom
3.237,07
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/0.5-12 PN6 kom
3.722,22
900600.900 Cirk.pumpa Stratos GIGA 100/1-17/3,7 kom
10.261,52
900600.910 Cirk.pumpa Stratos GIGA B100/2-24/15 kom
18.361,23
900600.920 Cirk.pumpa Stratos GIGA2,0-I 125/1-9/3,0 kom
14.350,51
900600.930 Cirk.pumpa Stratos GIGA2,0-D 65/1-25/2,2 kom
8.571,37
900606.850 Cirk.pumpa Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1 kom
20.537,47
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
157,74
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
218,06
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
178,92
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
241,43
900254.005 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6-130 kom
297,48
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
320,58
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/8 kom
395,92
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
160,50
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
223,10
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
303,99
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/8 kom
508,18
900354.010 Cirkulaciona pumpa TMW 32/8 (4 metra) kom
206,61
900370.130 Cirkulaciona pumpa IPL40/130-2.2/2-S1 kom
2.027,98
900370.150 Cirkulaciona pumpa IPL40/150-3/2-S1 kom
2.415,70
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
23,82
900605.001 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/9 kom
233,02
900605.005 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/6.5 kom
210,35
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
275,91
900603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova T (row) kom
420,37
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
309,71
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
379,29
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
601,16
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
684,85
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
648,77
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
18,93
900602.034 Holender+zaptivak (par) Top Z 3/4" kom
45,96
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
41,58
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
83,47
900603.105 Radno kolo Wilo kom
141,03
900603.107 Rotor-UNIT 52/1300/2 KIT Wilo kom
662,81
900603.115 Postolje za motor Wilo H80 BG200 kom
502,28
900603.120 Konektor za pumpu Wilo (Z Nova) kom
38,96
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
363,84
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
375,42
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
414,42
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
425,31
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
549,61
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
587,22
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
432,63
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
440,96
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
456,45
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
467,70
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
505,15
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
516,91
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
662,44
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
634,18
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
766,84
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
780,30
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
942,55
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
901,50
040602.110 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
968,21
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
1.193,84
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
1.403,95
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
1.528,25
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
1.014,41
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
1.100,72
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
1.180,32
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
1.265,72
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
1.382,32
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
1.613,21
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
1.476,08
040602.120 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
1.540,16
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
1.700,11
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
2.007,68
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
2.022,35
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
2.104,92
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
1.630,69
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
3.389,18
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
3.035,12
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
2.341,38
900606.305 Cirkulaciona pumpa Top SD 30/5 EM kom
1.115,88
900606.327 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/7 DM kom
1.116,04
900606.032 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 EM kom
1.134,93
900606.407 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/7 DM kom
1.855,65
900606.040 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/10 DM kom
2.014,33
900606.415 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/15 DM kom
2.511,83
900606.507 Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM kom
1.663,79
900606.807 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/7 EM PN6 kom
4.001,53
900606.810 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/10 DM kom
3.497,81
900600.214 Cirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
1.085,29
900600.204 Cirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
1.023,43
900600.256 Cirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
1.093,56
900600.257 Cirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
1.845,09
900600.025 Cirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
1.740,47
900600.400 Cirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
1.124,15
900601.011 Cirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
1.157,62
900601.010 Cirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
1.740,47
900600.407 Cirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
3.134,00
900601.407 Cirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
3.246,56
900606.932 Wilo IP-E32/135-1,1/2-S1 kom
3.317,87
900606.933 Wilo IP-E32/135-1,5/2-S1 kom
3.864,86
900606.931 Wilo DP-E32/125-1,1/2-IE4 kom
5.964,83
900606.934 Wilo DP-E40/120-1,5/2-IE4 kom
7.498,57
900606.935 Wilo DP-E65/120-3/2-IE4 kom
9.231,99
900603.206 Wilo HELIX V206-1/16/E/S/1-230-50 kom
1.151,49

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.