Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Panelni radijatori Copa Konveks

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
251101.004 Panel radijator Copa KonveksK22 300x400 kom
64,52
251101.006 Panel radijator Copa KonveksK22 300x600 kom
80,35
251101.008 Panel radijator Copa KonveksK22 300x800 kom
96,13
251101.010 Panel radijator Copa KonveksK22 300x1000 kom
117,02
251101.012 Panel radijator Copa KonveksK22 300x1200 kom
141,00
251101.014 Panel radijator Copa KonveksK22 300x1400 kom
158,13
251101.016 Panel radijator Copa KonveksK22 300x1600 kom
175,30
251101.018 Panel radijator Copa KovneksK22 300x1800 kom
197,79
251101.020 Panel radijator Copa KonveksK22 300x2000 kom
227,82
251101.021 Panel radijator Copa KonveksK22 300x2400 kom
265,60
251101.026 Panel radijator Copa KonveksK22 300x2600 kom
300,32
251102.004 Panel radijator Copa KonveksK22 400x400 kom
87,35
251102.006 Panel radijator Copa KonveksK22 400x600 kom
108,82
251102.008 Panel radijator Copa KonveksK22 400x800 kom
130,24
251102.010 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1000 kom
153,26
251102.012 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1200 kom
176,32
251102.013 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1300 kom
193,94
251102.014 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1400 kom
197,71
251102.016 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1600 kom
219,17
251102.018 Panel radijator Copa KonveksK22 400x1800 kom
247,37
251102.020 Panel radijator Copa KonveksK22 400x2000 kom
285,73
251002.004 Panel radijator Copa KonveksK22 500x400 kom
71,35
251002.006 Panel radijator Copa KonveksK22 500x600 kom
98,57
251002.008 Panel radijator Copa KonveksK22 500x800 kom
121,09
251002.010 Panel radijator Copa KonveksK22 500x1000 kom
142,15
251002.012 Panel radijator Copa KonveksK22 500x1200 kom
168,38
251002.014 Panel radijator Copa KonveksK22 500x1400 kom
195,43
251002.016 Panel radijator Copa KonveksK22 500x1600 kom
209,80
251002.018 Panel radijator Copa KonveksK22 500x1800 kom
232,63
251002.020 Panel radijator Copa KonveksK22 500x2000 kom
263,08
251002.022 Panel radijator Copa KonveksK22 500x2200 kom
309,90
251002.024 Panel radijator Copa KonveksK22 500x2400 kom
336,32
251002.026 Panel radijator Copa KonveksK22 500x2600 kom
390,74
251000.004 Panel radijator Copa KonveksK22 600x400 kom
72,84
251000.006 Panel radijator Copa KonveksK22 600x600 kom
105,85
251000.008 Panel radijator Copa KonveksK22 600x800 kom
129,95
251000.010 Panel radijator Copa KonveksK22 600x1000 kom
151,38
251000.012 Panel radijator Copa KonveksK22 600x1200 kom
175,73
251000.014 Panel radijator Copa KonveksK22 600x1400 kom
203,02
251000.016 Panel radijator Copa KonveksK22 600x1600 kom
233,70
251000.018 Panel radijator Copa KonveksK22 600x1800 kom
258,93
251000.020 Panel radijator Copa KonveksK22 600x2000 kom
291,58
251000.022 Panel radijator Copa KonveksK22 600x2200 kom
343,48
251000.024 Panel radijator Copa KonveksK22 600x2400 kom
384,67
251000.026 Panel radijator Copa KonveksK22 600x2600 kom
422,83
251003.004 Panel radijator Copa KonveksK22 900x400 kom
121,14
251003.005 Panel radijator Copa KonveksK22 900x600 kom
159,97
251003.006 Panel radijator Copa KonveksK22 900x800 kom
191,63
251003.008 Panel radijator Copa KonveksK22 900x1000 kom
240,12
251003.010 Panel radijator Copa KonveksK22 900x1200 kom
284,05
251003.014 Panel radijator Copa KonveksK22 900x1400 kom
318,66
251003.016 Panel radijator Copa KonveksK22 900x1600 kom
363,18
250300.012 Panel radijator Copa KonveksK22 900x1800 kom
409,43
251003.020 Panel radijator Copa KonveksK22 900x2000 kom
448,53
251005.006 Panel radijator Copa KonveksK11 500x1000 kom
97,95
251005.007 Panel radijator Copa KonveksK11 500x2200 kom
182,87
251006.004 Panel radijator Copa KonveksK11 600x400 kom
54,43
251006.006 Panel radijator Copa KonveksK11 600x600 kom
67,89
251006.007 Panel radijator CopaKonveksKV11 600x700 kom
102,23
251006.008 Panel radijator Copa KonveksK11 600x800 kom
81,30
251006.009 Panel radijator CopaKonveksKV11 600x800 kom
109,00
251006.010 Panel radijator Copa KonveksK11 600x1000 kom
95,54
251006.011 Panel radijator CopaKonveksKV11 600x1000 kom
123,24
251006.012 Panel radijator Copa KonveksK11 600x1200 kom
109,82
251006.013 Panel radijator Copa KonveksK11 600x1400 kom
123,35
251006.018 Panel radijator CopaKonveksKV11 600x1400 kom
151,05
251006.014 Panel radijator Copa KonveksK11 600x1600 kom
139,41
251006.015 Panel radijator Copa KonveksK11 600x1800 kom
153,06
251006.016 Panel radijator Copa KonveksK11 600x2000 kom
167,61
251006.024 Panel radijator Copa KonveksK11 600x2400 kom
212,29
251006.017 Panel radijator Copa KonveksK11 600x2600 kom
227,07
251008.005 Panel radijator Copa KonveksK33 300x600 kom
108,04
251008.006 Panel radijator Copa KonveksK33 300x800 kom
129,55
251008.007 Panel radijator Copa KonveksK33 300x1000 kom
151,99
251008.008 Panel radijator Copa KonveksK33 300x1200 kom
177,43
251008.009 Panel radijator Copa KonveksK33 300x1400 kom
201,90
251008.010 Panel radijator Copa KonveksK33 300x1600 kom
235,70
251008.011 Panel radijator Copa KonveksK33 300x1800 kom
259,01
251008.012 Panel radijator Copa KonveksK33 300x2000 kom
298,52
251008.013 U. panel rad. Copa Konveks KV33 300x2000 kom
289,62
251008.014 Panel radijator Copa KonveksK33 300x2400 kom
369,71
251008.019 U. panel rad. Copa Konveks KV33 300x2400 kom
344,34
251008.015 Panel radijator Copa KonveksK33 300x2600 kom
405,19
251008.000 Panel radijator Copa KonveksK33 400x1500 kom
246,75
251008.110 Panel radijator Copa KonveksK33 600x1000 kom
200,47
251008.017 Panel radijator Copa KonveksK33 600x1600 kom
287,02
251008.022 Panel radijator Copa KonveksK33 600x2200 kom
420,56
251009.000 U.panel rad. Copa KonveksKV33 900x500 kom
213,87
251009.007 Panel radijator Copa Konveks K33 900x700 kom
220,75
251009.009 Panel radijator Copa Konveks K33 900x800 kom
240,98
251009.016 Panel radijator Copa KonveksK33 900x1600 kom
445,95
251201.036 U. panel rad. Copa Konveks KV21 600x2200 kom
265,48
251201.038 U. panel rad. Copa Konveks KV21 600x2400 kom
287,49
251201.039 U. panel rad. Copa Konveks KV21 600x2500 kom
295,72
251300.040 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x400 hig kom
92,92
251300.050 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x500 hig kom
105,22
251300.060 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x600 hig kom
114,57
251300.070 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x700 hig kom
123,53
251300.080 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x800 hig kom
130,53
251300.090 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x900 hig kom
138,69
251300.110 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x1100 hig kom
152,81
251300.120 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x1200 hig kom
160,83
251300.180 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x1800 hig kom
206,30
251300.200 Panel rad.Copa Konveks KV20 600x2000 hig kom
221,73
251301.090 Panel rad.Copa Konveks KV20 900x900 hig kom
187,33
251301.130 Panel rad.Copa Konveks KV20 900x1300 hig kom
233,35
251301.160 Panel rad.Copa Konveks KV20 900x1600 hig kom
263,96
251301.200 Panel rad.Copa Konveks KV20 900x2000 hig kom
308,18
251303.100 Panel rad.Copa Konveks KV30 300x1000 hig kom
157,86
251303.160 Panel rad.Copa Konveks KV30 300x1600 hig kom
206,95
251014.011 U. panel rad. Copa Konveks KV22 300x1200 kom
135,07
251014.104 U. panel rad. Copa Konveks KV22 300x1400 kom
157,03
251017.008 U. panel rad. Copa Konveks KV22 400x800 kom
134,31
251017.010 U. panel rad. Copa Konveks KV22 400x1000 kom
153,08
251017.014 U. panel rad. Copa Konveks KV22 400x1400 kom
229,18
251017.016 U. panel rad. Copa Konveks KV22 400x1600 kom
250,99
251600.400 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x400 kom
98,98
251600.600 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x600 kom
132,00
251600.800 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x800 kom
156,09
251601.000 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x1000 kom
178,43
251601.200 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x1200 kom
201,88
251601.400 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x1400 kom
223,32
251601.600 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x1600 kom
253,12
251601.800 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x1800 kom
270,61
251602.000 U. panel rad. Copa Konveks KV22 600x2000 kom
311,35
251022.004 U. panel rad. Copa Konveks KV22 900x400 kom
154,86
251701.006 U. panel rad. Copa Konveks KV22 900x600 kom
195,49
251022.104 U. panel rad. Copa Konveks KV22 900x800 kom
228,60
251022.106 U. panel rad. Copa Konveks KV22 900x1000 kom
279,31
251022.105 U. panel rad. Copa Konveks KV22 900x1400 kom
352,17
251022.210 Panel radijator CopaKonveks KS22 600x600 kom
113,63
251022.212 Panel radijator CopaKonveks KS22 600x800 kom
133,41
251022.214 Panel radijator CopaKonveksKS22 600x1000 kom
151,79
251022.216 Panel radijator CopaKonveksKS22 600x1200 kom
170,98
251022.218 Panel radijator CopaKonveksKS22 600x1400 kom
188,58
251022.250 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x400 kom
85,29
251022.251 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x500 kom
94,41
251022.252 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x600 kom
107,63
251022.253 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x700 kom
117,76
251022.258 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x1200 kom
165,76
251022.260 Panel radijator CopaKonveksKS22 500x1400 kom
182,54
250025.645 Panel radijator CopaKon. K22 600x1000 SR kom
166,58
251120.070 C-konzola za radijator Starpan H-300 kom
3,95
251120.080 C-konzola za radijator Starpan H-400 kom
4,28
251120.090 C-konzola za radijator Starpan H-500 kom
4,62
251120.100 C-konzola za radijator Starpan H-600 kom
4,71
251120.130 C-konzola za radijator Starpan H-900 kom
5,69
251120.200 Konzola za plocaste radijatore univerz. kom
3,77
251120.003 L-konzola za radijator Starpan H-300 kom
0,86
251120.006 L-konzola za radijator Starpan H-600 kom
1,41
251120.009 L-konzola za radijator Starpan H-900 kom
3,09
251120.007 Podni nosac za radijator Starpan H-300 kom
20,26
251120.008 Podni nosac za radijator Starpan H-600 kom
25,52

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.