Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

PVC kanalizacione cijevi i fiting Valdom

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
152315.163 Korugovana kanalizaciona cijev 200 met
9,45
152315.180 PVC cijev Plesman 125/3 m puna kom
66,56
152315.181 PVC cijev Plesman 125/3 m filter kom
71,31
152315.182 PVC cijev Plesman 125/4 m puna kom
71,31
054500.001 PVC cijev 32x250 Valdom kom
0,65
054500.002 PVC cijev 32x500 Valdom kom
1,04
054500.003 PVC cijev 32x1000 Valdom kom
1,62
054500.004 PVC cijev 32x2000 Valdom kom
3,11
054500.005 PVC cijev 32x3000 Valdom kom
4,54
054500.006 PVC cijev 32x4000 Valdom kom
6,10
054500.007 PVC cijev 40x250 Valdom kom
0,72
054500.008 PVC cijev 40x500 Valdom kom
1,19
054500.009 PVC cijev 40x1000 Valdom kom
2,09
054500.010 PVC cijev 40x2000 Valdom kom
3,72
054500.011 PVC cijev 40x3000 Valdom kom
5,42
054500.012 PVC cijev 40x4000 Valdom kom
6,92
054500.013 PVC cijev 50x250 Valdom kom
0,84
054500.014 PVC cijev 50x500 Valdom kom
1,29
054500.015 PVC cijev 50x1000 Valdom kom
2,39
054500.016 PVC cijev 50x2000 Valdom kom
4,50
054500.017 PVC cijev 50x3000 Valdom kom
6,61
054500.018 PVC cijev 50x4000 Valdom kom
8,76
054500.019 PVC cijev 75x250 Valdom kom
1,29
054500.020 PVC cijev 75x500 Valdom kom
2,11
054500.021 PVC cijev 75x1000 Valdom kom
3,38
054500.022 PVC cijev 75x2000 Valdom kom
6,36
054500.023 PVC cijev 75x3000 Valdom kom
9,31
054500.024 PVC cijev 75x4000 Valdom kom
12,36
054500.025 PVC cijev 110x250 Valdom kom
1,76
054500.026 PVC cijev 110x500 Valdom kom
2,78
054500.027 PVC cijev 110x1000 Valdom kom
4,71
054500.028 PVC cijev 110x2000 Valdom kom
9,21
054500.029 PVC cijev 110x3000 Valdom kom
13,65
054500.030 PVC cijev 110x4000 Valdom kom
18,05
054500.031 PVC cijev 125x250 Valdom kom
2,39
054500.032 PVC cijev 125x500 Valdom kom
3,76
054500.033 PVC cijev 125x1000 Valdom kom
6,36
054500.034 PVC cijev 125x2000 Valdom kom
11,73
054500.035 PVC cijev 125x3000 Valdom kom
17,07
054500.036 PVC cijev 125x4000 Valdom kom
22,39
054500.037 PVC cijev 160x250 Valdom kom
3,64
054500.038 PVC cijev 160x500 Valdom kom
5,83
054500.039 PVC cijev 160x1000 Valdom kom
9,99
054500.040 PVC cijev 160x2000 Valdom kom
18,33
054500.045 PVC cijev 160x3000 Valdom kom
26,99
054500.046 PVC cijev 160x4000 Valdom kom
35,79
054500.047 PVC cijev 160x5000 Valdom kom
44,32
054500.048 PVC cijev 200x500 Valdom kom
9,35
054500.049 PVC cijev 200x1000 Valdom kom
14,90
054500.050 PVC cijev 200x2000 Valdom kom
30,26
054500.051 PVC cijev 200x3000 Valdom kom
44,38
054500.052 PVC cijev 200x4000 Valdom kom
58,42
054500.053 PVC cijev 200x5000 Valdom kom
72,50
054500.057 PVC cijev 315x2000 Valdom kom
109,12
054500.058 PVC cijev 315x3000 Valdom kom
141,74
152315.075 Korugovana kanalizaciona cijev 75 met
1,99
152315.110 Korugovana kanalizaciona cijev 110 met
3,32
152315.125 Korugovana kanalizaciona cijev 125 met
3,93
152315.160 Korugovana kanalizaciona cijev 160 met
5,93
153315.075 Korugovana drenazna cijev 75 met
1,99
153315.110 Korugovana drenazna cijev 110 met
3,32
153315.125 Korugovana drenazna cijev 125 met
3,93
153315.160 Korugovana drenazna cijev 160 met
5,93
153315.500 Korugovana cijev 500 met
95,56
054799.990 PVC cep 32 Valdom kom
0,47
054800.000 PVC cep 40 Valdom kom
0,43
054800.001 PVC cep 50 Valdom kom
0,23
054800.002 PVC cep 75 Valdom kom
0,49
054800.003 PVC cep 110 Valdom kom
0,68
054800.004 PVC cep 125 Valdom kom
1,27
054800.005 PVC cep 160 Valdom kom
1,92
054800.006 PVC cep 200 Valdom kom
2,99
054000.127 PVC koljeno 15o 50 Valdom kom
0,68
054000.129 PVC koljeno 15o 110 Valdom kom
2,60
054000.117 PVC koljeno 30o 50 Valdom kom
0,68
054000.119 PVC koljeno 30o 110 Valdom kom
3,68
054000.006 PVC koleno 90o 32 Valdom kom
0,49
054000.005 PVC koleno 90o 40 Valdom kom
0,57
054000.001 PVC koljeno 90o 50 Valdom kom
0,47
054000.002 PVC koljeno 90o 75 Valdom kom
1,11
054000.003 PVC koljeno 90o 110 Valdom kom
1,86
054000.004 PVC koljeno 90o 125 Valdom kom
3,32
054000.111 PVC koljeno 90o 160 Valdom kom
9,09
054000.113 PVC koljeno 90o 200 Valdom kom
17,09
054000.107 PVC koleno 45o 32 Valdom kom
0,49
054000.114 PVC koleno 45o 40 Valdom kom
0,57
054000.105 PVC koljeno 45o 50 Valdom kom
0,47
054000.106 PVC koljeno 45o 75 Valdom kom
1,11
054000.109 PVC koljeno 45o 110 Valdom kom
1,86
054000.108 PVC koljeno 45o 125 Valdom kom
3,32
054000.110 PVC koljeno 45o 160 Valdom kom
7,45
054000.112 PVC koljeno 45o 200 Valdom kom
16,47
054601.001 PVC revizija 110 Valdom kom
3,36
054601.002 PVC revizija 160 Valdom kom
22,00
054601.003 PVC revizija 200 kom
32,96
054600.000 PVC revizioni nastavak+pokl. 110 Valdom kom
1,80
054100.002 PVC redukcija 40/32 Valdom kom
0,82
054600.001 PVC revizioni nastavak+pokl. 125 Valdom kom
2,31
054600.002 PVC revizioni nastavak+pokl. 160 Valdom kom
3,66
054100.006 PVC redukcija 50/32 Valdom kom
0,86
054100.008 PVC redukcija 50/40 Valdom kom
0,94
054100.009 PVC redukcija 75/50 Valdom kom
1,21
054100.010 PVC redukcija 110/50 Valdom kom
1,27
054100.011 PVC redukcija 110/75 Valdom kom
1,47
054100.012 PVC redukcija 125/110 Valdom kom
2,33
054100.015 PVC redukcija 160/110 Valdom kom
4,38
054100.013 PVC redukcija 160/125 Valdom kom
5,22
054100.014 PVC redukcija 200/160 Valdom kom
13,87
054100.016 PVC redukcija 200/110 Valdom kom
15,53
054200.011 PVC kosa racva 32/32 Valdom kom
0,86
054200.012 PVC kosa racva 40/40 Valdom kom
1,27
054200.013 PVC kosa racva 50/50 Valdom kom
0,94
054200.017 PVC kosa racva 75/50 Valdom kom
1,47
054200.016 PVC kosa racva 75/75 Valdom kom
1,84
054200.014 PVC kosa racva 110/50 Valdom kom
2,27
054200.018 PVC kosa racva 110/75 Valdom kom
2,86
054200.015 PVC kosa racva 110/110 Valdom kom
3,38
054200.020 PVC kosa racva 125/110 Valdom kom
4,91
054200.019 PVC kosa racva 125/125 Valdom kom
6,12
054200.023 PVC kosa racva 160/110 Valdom kom
11,81
054200.024 PVC kosa racva 160/125 Valdom kom
13,53
054200.021 PVC kosa racva 160/160 Valdom kom
15,84
054200.025 PVC kosa racva 200/110 kom
26,68
054200.022 PVC kosa racva 200/200 Valdom kom
33,58
054200.027 PVC kosa racva 50/110/50 kom
7,22
054200.026 PVC kosa racva 110/110/110 kom
7,00
054200.028 PVC kosa racva 125/125/125 kom
22,06
054300.014 PVC t-racva 32/32 Valdom kom
0,86
054300.015 PVC t-racva 40/40 Valdom kom
1,27
054300.016 PVC t-racva 50/50 Valdom kom
0,94
054300.020 PVC t-racva 75/50 Valdom kom
1,47
054300.019 PVC t-racva 75/75 Valdom kom
1,82
054300.017 PVC t-racva 110/50 Valdom kom
2,25
054300.021 PVC t-racva 110/75 Valdom kom
2,84
054300.018 PVC t-racva 110/110 Valdom kom
3,40
054300.023 PVC t-racva 125/110 Valdom kom
4,91
054300.022 PVC t-racva 125/125 Valdom kom
6,12
054300.030 PVC t-racva 160/110 Valdom kom
11,79
054300.031 PVC t-racva 160/125 Valdom kom
13,51
054300.024 PVC t-racva 160/160 Valdom kom
14,39
054300.026 PVC T-racava 200/110 Valdom kom
37,83
054300.025 PVC t-racva 200/200 Valdom kom
28,48
054900.005 PVC sifonski luk 50 bez manzetne Valdom kom
0,70
054900.006 PVC sifonski luk 50 sa manzetnom Valdom kom
1,10
054900.007 PVC gumena manzetna 5/4" Valdom kom
0,63
052012.001 Horizontalni protocni slivnik UN H50/50 kom
10,68
054900.001 PVC slivnik horizontalni 50 Valdom kom
2,50
054900.003 PVC slivnik horizontalni 75 Valdom kom
3,19
054900.009 PVC slivnik horizontalni 110 Valdom kom
6,61
054900.002 PVC slivnik vertikalni 50 Valdom kom
2,50
054900.004 PVC slivnik vertikalni 75 Valdom kom
2,68
054900.008 PVC slivnik vertikalni 110 Valdom kom
6,61
054900.101 PVC slivnik horizontalni 50 sa proh.res. kom
12,93
054900.102 PVC slivnik vertikalni 50 sa proh.res. kom
12,93
054900.010 PVC garazni sliv.V 110(200x200) Valdom kom
4,48
054699.999 PVC klizna spojka 32 Valdom kom
2,33
054700.000 PVC klizna spojka 40 Valdom kom
1,51
054700.001 PVC klizna spojka 50 Valdom kom
1,04
054700.002 PVC klizna spojka 75 Valdom kom
2,74
054700.003 PVC klizna spojka 110 Valdom kom
2,29
054700.004 PVC klizna spojka 125 Valdom kom
4,87
054700.005 PVC klizna spojka 160 Valdom kom
7,37
054700.006 PVC klizna spojka 200 Valdom kom
11,21
054800.040 PVC nepovratni kanal. ventil 50 Valdom kom
27,21
054800.045 PVC nepovratni kanal. ventil 75 Valdom kom
61,41
054800.050 PVC nepovratni kanal. ventil 110 Valdom kom
60,98
054800.060 PVC nepovratni kanal. ventil 160 Valdom kom
122,94
054800.070 PVC nepovratni kanal. ventil 200 Valdom kom
270,28
054900.100 PVC olucnjak vertikalni 110 Valdom kom
16,14
054900.110 PVC olucnjak horizontalni 110 Valdom kom
11,87
054900.200 PVC ventilaciona kapa 50 Valdom kom
2,70
054900.210 PVC ventilaciona kapa 75 Valdom kom
5,32
054900.220 PVC ventilaciona kapa 110 Valdom kom
6,00

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 25 Nov

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.