PROIZVODI

Armatura za grijanje Icma

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
040131.001 Ugaono odzracno lonce Icma art. 715 3/8" kom
13,89
040131.002 Ugaono odzracno lonce Icma art. 715 1/2" kom
13,89
040132.001 Nep.ven. za odz.lonce Icma art. 710 3/8" kom
1,88
040132.002 Nep.ven. za odz.lonce Icma art. 710 1/2" kom
2,46
011611.568 Radijatorski cep Icma art.706 1/2'' kom
0,96
040160.001 Aut. odzraka+cep lijeva Icma art. 716 1" kom
15,08
040160.002 Aut. odzraka+cep desna Icma art. 716 1" kom
15,08
041102.002 Sigurnosni ventil MF Icma art. 242 1/2" kom
8,84
041102.003 Sigurnosni ventil MF Icma art. 242 3/4" kom
14,71
041102.004 Sigurnosni ventil FF Icma art. 241 1" kom
48,95
041104.002 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 1/2" kom
34,79
041104.003 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 3/4" kom
46,27
041104.004 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 1" kom
63,54
041104.005 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 5/4" kom
115,14
041104.007 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 6/4" kom
149,70
041104.006 Sigur.ven.sa oprugom Icma art.254 2" kom
207,32
040605.005 Termozastitni ventil art. 605 Icma kom
149,05
040133.001 PIP slavina Icma art. 150 3/8" kom
10,93
040133.003 PIP slavina Icma art. 150 1/2" kom
10,62
041003.001 Dopunjac sistema Icma art. 249 1/2" kom
34,91
041003.002 Dopunjac sistema Icma art. 250 1/2" kom
25,50
040301.010 Mesni ventil Icma art. 301 1" kom
71,80
046601.212 Leziste uronske sonde Icma art .212 1/2" kom
11,87
046600.992 Termo glava sa uronskom sondom art. 992 kom
43,97
250100.009 Termo ventil ugaoni Icma art. 774 1/2" kom
9,49
250100.008 Termo ventil pravi Icma art. 775 1/2" kom
11,40
250100.007 Termoglava Icma art. 985 kom
12,48
250100.011 Termoglava Icma art.1100 kom
10,66
051141.101 Set za podno grij.1'' IcmaKO62 UPS25/40 kom
284,65
051141.103 Set za podno grij.1'' IcmaKO62 UPS25/65 kom
293,55
051141.102 Set za podno grij.1''IcmaMO58 UPS2 25/60 kom
351,76
051141.104 Set za podno grij.1''IcmaMO58 UPM3 25/70 kom
453,30
041215.002 Rad. ventil ugaoni Icma MM art. 804 1/2" kom
7,12
041205.002 Rad. ventil pravi Icma MM art. 814 1/2" kom
7,53
041216.002 Rad. navijak ugaoni Icma MM art.827 1/2" kom
7,12
041206.002 Rad. navijak pravi Icma MM art. 829 1/2" kom
7,53
041115.002 Rad. ventil ugaoni Icma art. 803 1/2" kom
6,10
041115.003 Rad. ventil ugaoni Icma art. 803 3/4" kom
13,44
041105.002 Rad. ventil pravi Icma art. 813 1/2" kom
7,30
041105.003 Rad. ventil pravi Icma art. 813 3/4" kom
13,63
041116.002 Rad. navijak ugaoni Icma art. 805 1/2" kom
5,85
041116.003 Rad. navijak ugaoni Icma art. 805 3/4" kom
13,22
051141.002 MSrazdjelnik FF (F-1/2) art.1102 5/4x2 kom
25,97
051141.003 MS razdjelnik FF (F-1/2) art.1102 5/4x3 kom
38,88
051141.004 MS razdjelnik FF (F-1/2) art.1102 5/4x4 kom
51,87
051143.002 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x2 kom
23,25
051143.003 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x3 kom
33,91
051143.004 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x 4 kom
44,10
051143.006 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x 6 kom
66,48
051143.007 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x 7 kom
76,22
051143.008 MS razdjelnik sa nav. art. 1005 1"x 8 kom
88,48
051144.002 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 2 kom
37,59
051144.003 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 3 kom
40,41
051144.004 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 4 kom
52,51
051144.005 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 5 kom
88,62
051144.006 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 6 kom
107,67
051144.007 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 7 kom
90,75
051144.008 MS razdjelnik sa vent. art. 1001 1" x 8 kom
105,38
051140.102 MS razdjelni set art. K005 1''x2 kom
60,30
051140.103 MS razdjelni set art. K005 1''x3 kom
88,42
051140.104 MS razdjelni set art. K005 1''x4 kom
113,38
051140.105 MS razdjelni set art. K005 1''x5 kom
138,92
051140.106 MS razdjelni set art. K005 1''x6 kom
164,50
051140.107 MS razdjelni set art. K005 1''x7 kom
189,32
051140.108 MS razdjelni set art. K005 1''x8 kom
219,91
051140.109 MS razdjelni set art. K005 1''x9 kom
245,34
051140.110 MS razdjelni set art. K005 1''x10 kom
271,70
051140.111 MS razdjelni set art. K005 1''x11 kom
296,84
051140.112 MS razdjelni set art. K005 1''x12 kom
323,30
051140.202 MS razdjelni set art. K021 1''x2 kom
141,25
051140.203 MS razdjelni set art. K021 1''x3 kom
169,32
051140.204 MS razdjelni set art. K021 1''x4 kom
197,17
051140.205 MS razdjelni set art. K021 1''x5 kom
223,63
051140.206 MS razdjelni set art. K021 1''x6 kom
250,27
051140.207 MS razdjelni set art. K021 1''x7 kom
277,04
051140.208 MS razdjelni set art. K021 1''x8 kom
308,94
051140.209 MS razdjelni set art. K021 1''x9 kom
334,51
051140.210 MS razdjelni set art. K021 1''x10 kom
360,62
051140.211 MS razdjelni set art. K021 1''x11 kom
387,00
051140.212 MS razdjelni set art. K021 1''x12 kom
413,99
051140.406 MS razdjelni set art. K021 5/4''x6 kom
325,35
051140.407 MS razdjelni set art. K021 5/4''x7 kom
360,15
051140.408 MS razdjelni set art. K021 5/4''x8 kom
401,65
051140.409 MS razdjelni set art. K021 5/4''x9 kom
434,90
051140.410 MS razdjelni set art. K021 5/4''x10 kom
468,79
051140.411 MS razdjelni set art. K021 5/4''x11 kom
503,10
051140.412 MS razdjelni set art. K021 5/4''x12 kom
538,21
051140.603 MS razdjelni set art. K023 1x3'' kom
181,27
051140.604 MS razdjelni set art. K023 1x4'' kom
211,48
051140.605 MS razdjelni set art. K023 1x5'' kom
240,16
051140.606 MS razdjelni set art. K023 1x6'' kom
269,04
051140.607 MS razdjelni set art. K023 1x7'' kom
298,05
051140.608 MS razdjelni set art. K023 1x8'' kom
332,65
051140.609 MS razdjelni set art. K023 1x9'' kom
360,36
051140.610 MS razdjelni set art. K023 1x10'' kom
388,62
041106.002 Rad. navijak pravi Icma art. 815 1/2" kom
7,30
041106.003 Rad. navijak pravi Icma art. 815 3/4" kom
13,44
040501.003 Uronski ventil 50% Icma art. 891 1/2" kom
25,09
040501.004 Uronski ventil 100% Icma art. 892 1/2" kom
26,42
040601.002 Uronski ventil (susac) Icma art.894 1/2" kom
42,36
040603.000 Uronska cijev 12,4x10,6 mm (1m) kom
0,74
040603.003 Uronska cijev za ventil jednocijev. L=1m kom
2,50
040603.004 Usponska cijev L=600mm kom
6,59
040603.005 Usponska cijev L=900mm kom
9,86
040501.008 Usponski gornji ventil Icma art.870 1/2" kom
17,31
040501.011 Usponski donji ventil Icma art.875 1/2" kom
23,70
040602.002 Usponski ventil Icma art. 858 1/2" kom
22,59
041217.001 H ventil pravi 50% Icma art. 902 1/2" kom
25,66
041218.001 H ventil pravi 100% Icma art. 912 1/2" kom
23,35
041217.002 H ventil ugaoni 50% Icma art. 903 1/2" kom
30,53
041218.002 H ventil ugaoni 100% Icma art. 913 1/2" kom
24,06
051140.902 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X2 kom
152,20
051140.903 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X3 kom
180,84
051140.904 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X4 kom
209,25
051140.905 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X5 kom
236,21
051140.906 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X6 kom
263,35
051140.907 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X7 kom
290,66
051140.908 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X8 kom
323,18
051140.909 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X9 kom
349,25
051140.910 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X10 kom
375,79
051140.911 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X11 kom
402,69
051140.912 MS razdjelnik set sa prot. K031 1"X12 kom
430,20
051100.009 Izolacija za razdjelnik Icma art.177 1'' kom
23,74
051100.008 Adapter za razdjelnik Icma art.268 1'' kom
5,14
051100.004 Adapter za Al-pex 3 diht.Icma art.119 16 kom
2,74
051100.005 Adapter za Al-pex 3 diht.Icma art.119 17 kom
2,74
051100.006 Adapter za Al-pex 4 diht.Icma art.101 18 kom
3,09
051100.007 Adapter za Al-pex 4 diht.Icma art.101 20 kom
3,09
261700.015 Adapter za Cu cijev Icma art. 90 15 kom
2,54
261700.016 Adapter za Cu cijev Icma art. 90 16 kom
3,03
261700.018 Adapter za Cu cijev Icma art. 90 18 kom
3,23
261700.025 Adapter za Cu cijev Icma art. 93 15 kom
3,40
255015.002 Adapter za Al-pex Icma art. 100 16x2 kom
3,93
255015.003 Adapter za Al-pex Icma art. 100 18x2 kom
4,05
255015.004 Adapter za Al-pex Icma art. 100 20x2 kom
4,38
255015.030 Adapter za Al-pex Icma art. 101 16x2 kom
3,52
040708.003 Ek ventil crvena rucka Icma art.225 1'' kom
32,47
040708.004 Ek ventil plava rucka Icma art.225 1'' kom
32,47
930100.002 Autom.za solarni sistem Icma S301 kom
227,19
930100.001 Solarna grupa Icma kom
614,17

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>
Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 01 Feb

  ŠTAMPANJE CJENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cjenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

 • 06 Mar

  www.termometalbl.com

  Preko našeg novog Web sajta možete pregledati aktuelne cijene i poslati porudžbinu.

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 20 Jul

  KATALOG 2014

  Poštovani poslovni partneri,

  Obavještavamo Vas da je gotova štampana verzija kataloga.

  Elektronsku verziju kataloga možete pogledati ako odete na Tehničku podršku i odaberete jednu od grupa proizvoda iz naše ponude.

 • 30 Apr

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. BIJELJINA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Ovim Vas obavještavamo da od 11.05.2015.godine počinje sa radom nova poslovna jedinica Termometal d.o.o. u Bijeljini koja posluje na adresi Pavlovića put bb.

  GPS 44.785138, 19.244925

  tel: 055/351-005; 

  fax: 055/351-095;

 • 12 Jun

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka i Bijeljina)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani. 

   

   

 • 26 Feb

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. SARAJEVO

  Poštovani poslovni partneri,

  Ovim Vas obavještavamo da uskoro otvaramo novu poslovnu jedinicu Termometal d.o.o. u Sarajevu.

  Za više informacija možete pozvati naše komercijaliste:

  Mirko Mitrović 066/906-393 sarajevo@termometalbl.com