PROIZVODI

Besavni celicni fiting ASTM A

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
1,33
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
1,53
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
2,23
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
3,17
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
4,11
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
6,12
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
9,96
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
13,98
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
23,74
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
25,70
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
50,19
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
81,46
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
144,85
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
259,95
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
404,97
020102.032 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 16" kom
845,56
020102.033 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 18" kom
1.697,37
020102.034 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 20" kom
2.088,42
020102.035 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 24" kom
4.582,80
020105.015 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 21/2" kom
7,78
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
11,97
020105.020 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 4" kom
24,80
020105.022 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 6" kom
54,20
020105.031 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 8" kom
111,11
020105.032 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 10" kom
240,84
020108.006 Besavni luk 180 ASTM A 234 STD 2" kom
17,97
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
50,09
020180.004 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 4" kom
84,79
020180.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 6" kom
257,54
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
3,87
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
3,99
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
5,71
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
7,20
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
8,78
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
10,97
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
19,30
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
26,83
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
40,78
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
66,03
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
94,54
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
185,30
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
355,04
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
607,40
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
5,81
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
8,80
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
11,68
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
11,68
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
11,68
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
19,25
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
20,83
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
26,27
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
20,67
020203.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
28,46
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
28,46
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
30,86
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
40,86
020203.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
42,99
020203.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
58,54
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
73,89
020203.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
81,56
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
118,00
020203.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
132,39
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
129,79
020203.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
344,34
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
307,20
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
338,98
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
353,40
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
759,04
020203.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
695,83
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
1.152,16
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
1.131,47
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
1.131,47
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
2,76
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
2,99
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
2,27
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
3,52
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
3,81
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
2,64
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
4,83
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
3,64
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
3,23
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
3,05
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
6,40
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
5,48
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
4,69
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
4,48
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
10,56
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
8,31
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
7,20
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
6,92
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
13,63
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
12,36
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
10,76
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
9,04
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
8,82
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
21,81
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
18,07
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
16,25
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
15,18
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
35,11
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
31,65
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
28,36
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
25,58
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
50,71
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
45,71
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
41,58
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
35,38
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
33,99
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
82,34
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
73,36
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
64,11
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
64,11
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
149,13
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
128,97
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
111,87
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
111,87
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
198,22
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
187,02
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
175,77
020104.060 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 16"x12" kom
608,26
020109.033 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
7,76
020109.052 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
6,08
003211.001 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
12,09
020109.031 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
26,78
020109.030 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
22,34
020109.032 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
20,36
020109.054 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
34,70
020109.063 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
63,70
020109.042 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
51,93
020109.065 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
52,18
020109.048 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
111,19
020109.055 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
99,59
020109.049 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
99,59
020109.047 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
226,92
020109.050 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
156,51
020109.056 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
143,68
020109.128 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
392,91
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
3,97
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
4,97
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
7,02
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
12,56
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
22,90
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
31,27
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
61,73
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
103,93
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
165,17
020107.024 Kapa ASTMA 234 STD 16" kom
302,23
020107.026 Kapa ASTMA 234 STD 20" kom
577,05

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>
Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 01 Feb

  ŠTAMPANJE CJENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cjenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

 • 06 Mar

  www.termometalbl.com

  Preko našeg novog Web sajta možete pregledati aktuelne cijene i poslati porudžbinu.

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 20 Jul

  KATALOG 2014

  Poštovani poslovni partneri,

  Obavještavamo Vas da je gotova štampana verzija kataloga.

  Elektronsku verziju kataloga možete pogledati ako odete na Tehničku podršku i odaberete jednu od grupa proizvoda iz naše ponude.

 • 30 Apr

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. BIJELJINA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Ovim Vas obavještavamo da od 11.05.2015.godine počinje sa radom nova poslovna jedinica Termometal d.o.o. u Bijeljini koja posluje na adresi Pavlovića put bb.

  GPS 44.785138, 19.244925

  tel: 055/351-005; 

  fax: 055/351-095;

 • 12 Jun

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka i Bijeljina)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani. 

   

   

 • 26 Feb

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. SARAJEVO

  Poštovani poslovni partneri,

  Ovim Vas obavještavamo da uskoro otvaramo novu poslovnu jedinicu Termometal d.o.o. u Sarajevu.

  Za više informacija možete pozvati naše komercijaliste:

  Mirko Mitrović 066/906-393 sarajevo@termometalbl.com