PROIZVODI

Bakarni fiting

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
260200.015 Cu koljeno 90o FF 15 kom
0,31
260200.018 Cu koljeno 90o FF 18 kom
0,51
260200.022 Cu koljeno 90o FF 22 kom
0,70
260200.028 Cu koljeno 90o FF 28 kom
1,39
260200.035 Cu koljeno 90o FF 35 kom
4,58
042001.009 Cu koljeno 90o FF 42 kom
9,90
260200.054 Cu koljeno 90o FF 54 kom
20,77
042001.012 Cu koljeno 90o FF 76 kom
126,46
260220.015 Cu koljeno 45o FF 15 kom
0,35
260220.018 Cu koljeno 45o FF 18 kom
0,90
260220.022 Cu koljeno 45o FF 22 kom
1,02
260220.028 Cu koljeno 45o FF 28 kom
1,90
260220.035 Cu koljeno 45o FF 35 kom
6,69
260220.042 Cu koljeno 45o FF 42 kom
12,67
260220.054 Cu koljeno 45o FF 54 kom
24,35
260210.015 Cu koljeno 90o MF 15 kom
0,41
260210.018 Cu koljeno 90o MF 18 kom
0,84
260210.022 Cu koljeno 90o MF 22 kom
0,98
260210.028 Cu koljeno 90o MF 28 kom
2,13
260210.035 Cu koljeno 90o MF 35 kom
9,00
042002.009 Cu koljeno 90o MF 42 kom
13,14
042002.105 Cu koljeno 90o MF 54 kom
27,19
260230.015 Cu koljeno 45o MF 15 kom
0,31
260230.018 Cu koljeno 45o MF 18 kom
1,02
260230.022 Cu koljeno 45o MF 22 kom
0,98
260230.028 Cu koljeno 45o MF 28 kom
1,98
260230.035 Cu koljeno 45o MF 35 kom
7,33
260230.054 Cu koljeno 90o FF 22 PRESS kom
7,43
260230.064 Cu koljeno 90o MF 22 PRESS kom
6,98
260100.015 Cu t-komad 15 kom
0,47
260100.018 Cu t-komad 18 kom
0,96
260100.022 Cu t-komad 22 kom
1,66
260100.028 Cu t-komad 28 kom
3,13
260100.035 Cu t-komad 35 kom
8,61
260100.042 Cu t-komad 42 kom
17,64
260100.054 Cu t-komad 54 kom
31,12
260100.115 Cu-MS T-komad 15x1/2''x15 kom
2,21
260200.118 Cu-MS T-komad 18x1/2''x18 kom
2,68
260200.122 Cu-MS T-komad 22x1/2''x22 kom
2,62
260200.128 Cu-MS T-komad 28x1/2''x28 kom
4,36
042017.006 Cu-MS T-komad 28x3/4''x28 kom
8,90
260200.135 Cu-MS T-komad 35x1/2''x35 kom
14,41
042017.007 Cu-MS T-komad 35x3/4''x35 kom
20,18
260110.009 Cu t-komad redukcija 15x18x15 kom
2,97
042007.210 Cu t-komad redukcija 15x22x15 kom
6,28
260110.050 Cu t-komad redukcija 18x15x15 kom
1,45
260110.010 Cu t-komad redukcija 18x15x18 kom
1,08
042007.016 Cu t-komad redukcija 18x18x15 kom
1,72
260110.060 Cu t-komad redukcija 18x22x18 kom
4,11
260110.053 Cu t-komad redukcija 22x15x15 kom
2,64
260110.015 Cu t-komad redukcija 22x15x22 kom
1,31
042007.006 Cu t-komad redukcija 22x15x18 kom
2,91
042007.019 Cu t-komad redukcija 22x18x15 kom
5,75
042007.021 Cu t-komad redukcija 22x18x18 kom
3,17
260110.016 Cu t-komad redukcija 22x18x22 kom
1,90
042007.022 Cu t-komad redukcija 22x22x15 kom
3,97
042007.023 Cu t-komad redukcija 22x22x18 kom
4,67
042180.005 Cu t-komad redukcija 22x28x22 kom
7,94
042007.088 Cu t-komad redukcija 28x15x22 kom
7,63
260110.017 Cu t-komad redukcija 28x15x28 kom
2,88
042007.209 Cu t-komad redukcija 28x18x18 kom
11,07
042007.206 Cu t-komad redukcija 28x18x22 kom
7,31
260110.018 Cu t-komad redukcija 28x18x28 kom
5,28
042007.204 Cu t-komad redukcija 28x22x15 kom
11,62
042015.007 Cu t-komad redukcija 28x22x18 kom
10,89
260110.056 Cu t-komad redukcija 28x22x22 kom
6,20
260110.019 Cu t-komad redukcija 28x22x28 kom
3,32
042007.211 Cu t-komad redukcija 28x28x15 kom
11,52
042007.203 Cu t-komad redukcija 28x28x18 kom
9,97
042007.028 Cu t-komad redukcija 28x28x22 kom
8,21
042015.008 Cu t-komad redukcija 28x35x28 kom
16,68
260110.020 Cu t-komad redukcija 35x15x35 kom
14,36
260110.021 Cu t-komad redukcija 35x18x35 kom
14,86
042007.208 Cu t-komad redukcija 35x22x22 kom
20,56
042007.201 Cu t-komad redukcija 35x22x28 kom
12,77
260110.022 Cu t-komad redukcija 35x22x35 kom
9,58
042007.205 Cu t-komad redukcija 35x28x22 kom
19,26
042007.202 Cu t-komad redukcija 35x28x28 kom
13,16
260110.023 Cu t-komad redukcija 35x28x35 kom
13,61
042007.200 Cu t-komad redukcija 35x35x22 kom
23,45
042007.207 Cu t-komad redukcija 35x35x28 kom
22,22
042015.015 Cu t-komad redukcija 42x28x35 kom
18,58
260110.046 Cu t-komad redukcija 42x35x42 kom
30,80
042007.025 Cu t-komad redukcija 54x42x54 kom
57,70
042007.100 Cu t-komad 22x15x22 PRESS kom
8,14
042010.115 Cu holender 15x1/2" kom
1,35
042010.118 Cu holender 18x3/4" kom
2,03
042010.221 Cu holender 22x3/4 kom
3,09
042010.220 Cu holender 22x1" kom
3,40
042010.280 Cu holender 28x5/4" kom
7,71
042010.281 Cu holender 28x6/4" kom
10,93
042010.282 Cu holender 28x1" kom
3,91
042010.350 Cu holender 35x6/4" kom
11,36
042010.715 Cu holender FF 15 kom
4,73
042010.718 Cu holender FF 18 kom
7,78
042010.722 Cu holender FF 22 kom
7,08
042010.728 Cu holender FF 28 kom
16,35
042010.735 Cu holender FF 35 kom
29,16
260300.010 Cu redukcija 18x15 kom
0,63
260300.015 Cu redukcija 22x15 kom
0,70
260300.016 Cu redukcija 22x18 kom
0,74
260300.021 Cu redukcija 28x15 kom
2,82
260300.022 Cu redukcija 28x18 kom
3,09
260300.023 Cu redukcija 28x22 kom
1,27
042004.033 Cu redukcija 35x15 kom
8,29
042004.034 Cu redukcija 35x18 kom
6,57
260300.032 Cu redukcija 35x22 kom
6,30
260300.035 Cu redukcija 35x28 kom
4,24
260300.042 Cu redukcija 42x35 kom
8,02
042004.039 Cu redukcija 54x28 kom
22,18
260300.050 Cu redukcija 54x35 kom
19,93
260300.054 Cu redukcija 54x42 kom
16,17
042004.023 Cu redukcija 89x76 kom
76,63
260400.015 Cu prevojni luk FF 15 kom
2,21
260400.018 Cu prevojni luk FF 18 kom
6,24
260400.022 Cu prevojni luk FF 22 kom
8,23
260401.015 Cu prevojni luk MF 15 kom
2,03
260401.018 Cu prevojni luk MF 18 kom
5,18
260401.022 Cu prevojni luk MF 22 kom
7,12
260500.015 Cu spojnica FF 15 kom
0,18
260500.018 Cu spojnica FF 18 kom
0,23
260500.022 Cu spojnica FF 22 kom
0,41
260500.028 Cu spojnica FF 28 kom
1,00
260500.035 Cu spojnica FF 35 kom
2,37
260500.042 Cu spojnica FF 42 kom
4,64
260500.054 Cu spojnica FF 54 kom
8,86
042010.012 Cu spojnica FF 76 kom
39,25
042010.020 Cu kapica fi 15 kom
0,84
042010.021 Cu kapica fi 18 kom
0,94
042010.022 Cu kapica fi 22 kom
1,62
042010.023 Cu kapica fi 28 kom
2,99
042010.024 Cu kapica fi 35 kom
8,06
261300.115 MS prelaz M 15x3/8" kom
0,57
261300.015 MS prelaz M 15x1/2" kom
0,59
261300.018 MS prelaz M 18x1/2" kom
0,63
261300.118 MS prelaz M 18x3/4" kom
0,94
261301.022 MS prelaz M 22x1/2" kom
1,00
261300.022 MS prelaz M 22x3/4" kom
0,96
261300.122 MS prelaz M 22x1" kom
1,47
261300.028 MS prelaz M 28x1" kom
1,58
261310.128 MS prelaz M 28x5/4" kom
2,74
261300.135 MS prelaz M 35x1'' kom
2,58
261300.035 MS prelaz M 35x5/4" kom
2,50
261300.042 MS prelaz M 42x6/4" kom
3,87
261310.115 MS prelaz F 15x3/8" kom
0,57
261310.015 MS prelaz F 15x1/2" kom
0,70
261310.018 MS prelaz F 18x1/2" kom
0,72
261310.118 MS prelaz F 18x3/4" kom
1,06
261311.022 MS prelaz F 22x1/2" kom
1,02
261310.122 MS prelaz F 22x3/4" kom
1,13
261310.022 MS prelaz F 22x1" kom
1,76
261310.028 MS prelaz F 28x1" kom
2,13
261311.128 MS prelaz F 28x5/4" kom
3,64
261310.035 MS prelaz F 35x5/4" kom
3,85
261800.025 Spojnica za Cu cijev 15x1/2" kom
1,88
261800.020 Dupla spojnica za Cu cijev 15x15 kom
2,15
261800.022 Dupla spojnica za Cu cijev 18x18 kom
3,17
261900.030 Holender za Cu cijev 18x3/4" kom
12,34
261900.032 Holender za Cu cijev 22x1" kom
16,17
042016.001 MS prelaz M 15x3/8" Viega kom
0,98
042016.002 MS prelaz M 15x1/2" Viega kom
0,61
042016.027 MS prelaz M 15x3/4'' Viega kom
1,37
042016.003 MS prelaz M 18x1/2" Viega kom
0,80
042016.004 MS prelaz M 18x3/4" Viega kom
1,04
042016.018 MS prelaz M 22x1/2" Viega kom
1,60
042016.005 MS prelaz M 22x3/4" Viega kom
1,17
042016.006 MS prelaz M 22x1" Viega kom
1,49
042016.026 MS prelaz M 28x1/2'' Viega kom
6,53
042016.024 MS prelaz M 28x3/4'' Viega kom
3,17
042016.007 MS prelaz M 28x1" Viega kom
1,76
042016.008 MS prelaz M 28x5/4" Viega kom
3,70
042016.019 MS prelaz M 35x1" Viega kom
3,99
042016.009 MS prelaz M 35x5/4" Viega kom
3,05
042016.025 MS prelaz M 35x6/4'' Viega kom
9,23
042016.010 MS prelaz F 15x3/8" Viega kom
1,04
042016.011 MS prelaz F 15x1/2" Viega kom
0,86
042016.028 MS prelaz F 15x3/4'' Viega kom
2,50
042016.012 MS prelaz F 18x1/2" Viega kom
1,23
042016.013 MS prelaz F 18x3/4" Viega kom
2,09
042016.014 MS prelaz F 22x1/2" Viega kom
1,80
042016.015 MS prelaz F 22x3/4" Viega kom
1,76
042016.017 MS prelaz F 22x1" Viega kom
2,21
042016.023 MS prelaz F 28x3/4'' Viega kom
3,93
042016.016 MS prelaz F 28x1" Viega kom
2,56
042016.021 MS prelaz F 28x5/4" Viega kom
7,53
042016.030 MS prelaz F 35x3/4'' Viega kom
11,95
042016.029 MS prelaz F 35x1'' Viega kom
5,55
042016.020 MS prelaz F 35x5/4" Viega kom
4,99
042016.050 MS prelaz F 22x3/4'' Viega PRESS kom
9,15
042016.064 MS prelaz M 15x1/2'' Viega PRESS kom
4,50
042016.070 MS prelaz M 22x3/4'' Viega PRESS kom
8,27

*Cjene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cjena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>








Vijesti

 • 05 Oct

  PREVOZ I DOSTAVA ROBE

  PFV Traders

  Dodatna usluga Termometal firme je prevoz i dostava robe kamionom sa utovarnom rampom od 7 t. na Vašu adresu.

  Vozilo Vam je na raspolaganju svakog radnog dana.

  Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite komercijali. 

 • 01 Feb

  ŠTAMPANJE CJENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cjenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

 • 06 Mar

  www.termometalbl.com

  Preko našeg novog Web sajta možete pregledati aktuelne cijene i poslati porudžbinu.

 • 08 May

  PORUČIVANJE PREKO SAJTA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Obavještavamo Vas da imate mogućnost  poručivanja robe preko našeg sajta, tj. da svoje potrebe za robom odradite na brži i jednostavniji način.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu poručivanja robe, molimo Vas da se obratite komercijali za sva dodatna pitanja i upustva.

  S‘poštovanjem,

  Vaš Termometal d.o.o.

 • 20 Jul

  KATALOG 2014

  Poštovani poslovni partneri,

  Obavještavamo Vas da je gotova štampana verzija kataloga.

  Elektronsku verziju kataloga možete pogledati ako odete na Tehničku podršku i odaberete jednu od grupa proizvoda iz naše ponude.

 • 30 Apr

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. BIJELJINA

  Poštovani poslovni partneri ,

  Ovim Vas obavještavamo da od 11.05.2015.godine počinje sa radom nova poslovna jedinica Termometal d.o.o. u Bijeljini koja posluje na adresi Pavlovića put bb.

  GPS 44.785138, 19.244925

  tel: 055/351-005; 

  fax: 055/351-095;

 • 12 Jun

  ZAPOSLENJE

  U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista (regije Banja Luka i Bijeljina)!

  Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani. 

   

   

 • 26 Feb

  NOVA PJ TERMOMETAL d.o.o. SARAJEVO

  Poštovani poslovni partneri,

  Ovim Vas obavještavamo da uskoro otvaramo novu poslovnu jedinicu Termometal d.o.o. u Sarajevu.

  Za više informacija možete pozvati naše komercijaliste:

  Mirko Mitrović 066/906-393 sarajevo@termometalbl.com